Personuppgiftspolicy & cookies

Dataskyddsförordningen och vår hantering av personuppgifter.
Dataskyddsförordningen, eller GDPR (General Data Protection Regulation), är en ny EU-gemensam förordning som började gälla i hela EU från och med den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PuL) och är utformad för att stärka den enskildes rättigheter.

MTH är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas inför eller i samband med fullgörandet av det avtalade åtagandet.
Sådana personuppgifter kan komma att kompletteras med uppgifter från externa källor samt från privata och offentliga register. Personuppgifter kan även komma att överföras till MTH av anlitade underentreprenörer för fullgörande av avtal.

Personuppgifterna kan vidare komma att utgöra underlag för MTH marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutvecklingar samt för statistik och riskhantering. Personuppgifter kan även komma att användas för marknadsföringsändamål, bl.a. i sociala medier och på webbsidor i såväl text som med bilder och videomaterial.

MTH överlåter inte dina personuppgifter till annan för marknadsföringsåtgärder. MTH behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskydds-lagstiftning, såsom exempelvis dataskydds-förordningen (EU 2016/679).
Personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt.